Ohjeet

Koulun itse-arviointi kysely: Koulusi e-osaamisen arviointi

Tätä kyselyä käytetään tutkimustarkoituksessa “Open Discovery Space” -hankkeen puitteissa. Sen avulla kerätään tietoja siitä, miten eri eurooppalaiset koulut kokevat omat vahvuutensa ja heikkoutensa tieto- ja viestintätekniikan (ICT) alalla. Tässä tutkimuksessa tieto- ja viestintätekniikalla tarkoitetaan tieto- ja viestintätekniikan käyttöä opetuksessa yleensä. Toisin sanoen se on kattokäsite, joka sisältää kaiken mahdollisen tieto- ja viestintätekniikan käytön. Painopisteenä on kuitenkin e-oppimissovellusten käyttö opetuksessa ja oppimisessa.                                                                        

Ohjeita vastaajille:

Vastatkaa kunkin aihepiirin kaikkien kysymysten kohdalla, missä määrin koulunne täyttää määritellyt kriteerit. Jotta vastauksenne olisivat mahdollisimman kattavia, suosittelemme että keskustelette kysymyksistä koulun rehtorin ja muiden opettajien kanssa ja käytätte hyväksi mahdollisia arkistotietoja ICT:n käytöstä koulussanne. Kun olette vastannut kysymyksiin, teitä pyydetään antamaan yhteystietonne (koulun nimi ja sähköpostiosoite), jotta ODS-hanketiimi voi ottaa teihin yhteyttä. Vastauksista laaditaan pylväsdiagrammi, josta näkyy, kuinka koulunne on suoriutunut kussakin aihepiirissä. 

Kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja niitä käytetään ainoastaan tutkimustarkoituksiin. 

 

Ennen kyselyn täyttämistä, ole hyvä ja luo uusi käyttäjätili. Jos olet jo kirjautunut sisään, ole hyvä ja siirry täyttämään kyselyä.
registration

Yksiköt

  1. Johtajuus ja visio
  2. Tieto- ja viestintätekniikka opetussuunnitelmassa
  3. Koulun tieto- ja viestintätekniikan kulttuuri
  4. Ammatillinen kehittyminen
  5. Resurssit ja infrastruktuuri

SCHOOL TOIMINTASUUNNITELMA

Acknowledgement

This questionnaire is based on the Self-Evaluation Tool developed as part  of the Digital Schools Award,  an initiative of Ireland’s NCTE in collaboration with the IPPN, INTO and CESI (www.digitalschools.ie